top of page

טיפוח שיער


תיאור הטיפול

היתרונות הפסיכולוגיים של האונקוסטטיקה הם רבים: גישה שונה והקשבה לא רפואית; לעזור לשמור על אנרגיה חיובית ואישיות על ידי שיפור דימוי הגוף וההערכה העצמית; השפעה חיובית על יחסים חברתיים ומשפחתיים.


bottom of page