top of page

טיפול באנרגטיקה משולבת


תיאור הטיפול

"אנרגטיקה משולבת מציעה גישה טבעית והוליסטית לרפואה, המקדמת ריפוי ובריאות באמצעות חלופות בריאות לרפואה המסורתית. היא חשה מאוד שבאחריותנו לעודד ולחנך את מטופלינו לדאוג לבריאותם וגישה שיטתית המבוססת על מחקר מדעי המוח ועל החוקים האנרגטיים של ביו-אנרגטיקה ורפואה מזרחית מסורתית. והיא - אינטגרטיבי, במובן שכל פרט מובן ומטופל באמצעות האנרגטיקה משולבת רפואתו המושלמת של כל אדם תושג בטיפול המשלב 3 פרמטרים ​ פיזי/גוף: המתבטא בתנועה ופעולה. בעיות פיזיות ותופעות שבאים לידי ביטוי על ידי כאב/ים .פיזיולוגי : תפקוד הגוף. בעיות חילוף חומרים בגוף רגשי : הרגשות ורגשות. חסימות אישיים, חרדות ופחדים, טראומה, רגישות יתר ומחשבות, ליקויי למידה, התנהגויות אובססיביותרגשות ורגשות. ​ המערכת האנרגטית של הגוף הוא הבסיס היסודי לכל מה שחי ביקום. לכן, בשיטה זו אנו משתמשים באינטגרציה של מוח - לב - גוף, כיון ש שלושתם מחוברים אחד בשני ותלויים זה בזה "


bottom of page