top of page

טיפול בתנועה


תיאור הטיפול

"כחלק מהמסלול של ההחלמה מסרטן, טיפול דרך תנועה ומחול ( Danse Movement Therapy = DMT) מאפשר התפתחות של ההרגשה הטובה וחיזוק בדימוי העצמי. טיפול בתנועה מתקיים בקבוצות או פרטני, בהתאם להתפתחות ולאורך מספר מפגשים. בתחילת הסדנה, תתקיים זמן של הכנת הגוף לתנועה ולחיבור בין המצב הגופני והמצב הנפשי. החימום ההתחלתי מורכב מתנועות מודרכות ואישיות המזמינות את המשתתפים לחקור את היצירתיות שלהם. לקראת סיום הסדנה הקבוצה או הפרטני מתארגנת לחלק של הדיון להבאת רגשות, תחושות, זיכרון של חוויות , וחיזוק הדימוי העצמי במילים. "


bottom of page