top of page

טיפול פוטותרפיה


תיאור הטיפול

בהנחיית מטפלת שהוכשרה בטכניקות פוטותרפיה, המטופלות חוקרות את המשמעות הוויזואלית והרגשית שהם נותנים לתמונות אישיות ומשפחתיות חשובות בחייהן.


bottom of page