top of page

טיפול פנים


תיאור הטיפול

כימותרפיה והקרנות יכולות להיות תופעות לוואי הרסניות ברוב האיברים, כולל הגדולים ביותר: העור. וזה הכל חוץ משטחי לרצות לטפל בזה ולהיראות יפה בזמן המכריע הזה.


bottom of page