top of page

מעקב ובהתאמה של מסלול טיפול


תיאור הטיפול

"השלב הראשון הוא פגישת היכרות עם האחות המתאמת ואם הרופאה אונקולוגית. מפגש ראשון זה מאפשר לנו ללמוד עליכם ועל התיק הרפואי שלכם. השלב השני הוא הקמת פרוטוקול של טיפול המותאם לכם בשילוב של רופא, המטפלים ומעל לכל אתם. השלב השלישי הוא ניטור התאמת התוכנית שלך בהתאם להצלחת הטיפול והעדיפויותכם. בשלב האחרון מסיימים את התוכנית בהיקף של חצי שנה ובונים את המשכיות המעקב שתעזרו על ידי הפלטפורמה שלנו."


bottom of page