top of page

מעקב תזונאי אישי


תיאור הטיפול

"התאמת תזונה נכונה ובניית תפריט. התזונאית בונה תוכנית שיתאים לאורך חיים של המטופלת, לשריפת האנרגיה שלה ולנותונים הרפואים שלה. -שינוי בהתייחסותך לאוכל, לארוחות ולגוף. - יעדים בירידה במשקל הדרגתית ויכולת לשמור על המשקל . - מעקב אישי"


bottom of page