top of page

מרפאת מיניות


תיאור הטיפול

"מיניות מהווה חלק מרכזי בחיים ומשפיעה על הבריאות הכללית, על איכות החיים ועל מיצוי הפוטנציאל האישי.  לגידולים ממאירים והטיפולים בהם ישנן השפעות רבות על מיניות. מטופלים מדווחים על מחסור בהתייחסות לנושא מאנשי המקצוע. מטפלים ואנשי המקצוע נמנעים מלדבר ולעסוק בנושא.  הדרכת מטופלים אונקולוגים ובני זוגם על השפעת הטיפולים והשלכות המחלה על החיים הזוגיים עם דגש על נושא מיניות.   תמיכה וליווי המטופל/ת ובן/ת הזוג סביב תקופת הטיפולים והמחלה. זיהוי צרכיהם של המטופלים והפניה לגורמים הרלוונטיים בהתאם. "


bottom of page