top of page

פיזיותרפיה


תיאור הטיפול

"פיזיותרפיה אונקולוגית היא חלק אינטגרלי בכל המרכזים העולמיים לטיפול בסרטן, כאשר המטרה היא לשפר את התפקוד ואת איכות החיים "


bottom of page