top of page

קעקוע גבות


תיאור הטיפול

רגע לפני תחילת טיפול כימיו אנחנו מציעים למטופלות לבצע גבות. טכניקה מאוד עדינה של Microblading או Nanoblading שנותנת הרגשה טובה לפני ולמשך הטיפול. הטיפול אושר על פי ההלכה. בשל כך צריך לחזק את הצבע של הקעקקוע זמני .


bottom of page