top of page

שיעור כושר


תיאור הטיפול

"פעילות גופנית בפיקוח אנשי מקצוע משפרת את איכות החיים במהלך הטיפול,מפחיתה את העייפות, ואת תופעות הלוואי של הטיפולים״.


bottom of page